Categories Menu
SIMDAY Program

SIMDAY Program

SIMDAY 2017 Részletes Program

08:00 – 09:00

09:00 – 09:40

09:40 – 10:00

Regisztráció

Bevezető előadás (H. Tóth Zsolt, VARINEX Zrt.)

Simufact Additive (Hajdu Mihály, VARINEX Zrt.)

Tovább olvasom
SIMDAY előadások

SIMDAY előadások

Nagy élszöggel való síelés dinamikájának szimulációja, Pálfi Tamás, VEIKI Energia+ Kft

Nagy élszöggel való síelés dinamikájának szimulációja

A síelés legfontosabb eleme a kanyar, vagyis az ív végrehajtása olyan módon, hogy az az ideálistól eltérő viszonyok között is biztonságossá, élvezhetővé és ergonomikussá tegye a lesiklást. Ennek egyik lehetséges megvalósítása az a nagy élszöggel való síelés, (ami akár a belső kar hókontaktját is jelentheti) amelyet a SkiCulture, egy neves magyar síoktatókból álló csapat fejlesztett ki. Az előadás példákon keresztül bemutatja e sítechnika egyszerű dinamikai modelljét, valamint azt, hogy a síelés hagyományos fizikai leírásában milyen alapvető változtatások kellenek ahhoz, hogy megfeleljen a kor követelményeinek.

Pálfi Tamás VEIKI Energia+ Kft.

Projektvezető a VEIKI Energia+ Kft. alkalmazásában, okleveles gépészmérnök, programtervező matematikus. Főbb szakmai érdeklődési területei az atomerőművi berendezésekkel kapcsolatos szilárdságtani, törésmechanikai és áramlástani elemzések készítése szimulációs szoftverek (pl.: MSC MARC, MSC PATRAN) alkalmazásával és egyedi számítógépes kódok fejlesztésével. A Magyar Mérnöki Kamaránál nukleáris szakértői jogosultságokkal rendelkezik. Síoktató, a 2011. évi Interski kongresszus magyar bemutató csapatának tagja.

Puli rover rezgésvizsgálatai egy Atlas-5 rakéta indításakor, Döbrentei Sándor és Hévizi Dávid, Puli Space Technologies

Puli rover rezgésvizsgálatai egy Atlas-5 rakéta indításakor

MSC szimulációs szoftverekkel, egyszerűsített rover modellek segítségével vizsgáljuk az Atlas-5 rakéta terhelési profiljainak ismeretében a Puli viselkedését. Az elemzések végső célja, hogy kimutassuk, a rover alkalmas partnerünk, az Astrobotic Inc. Peregrine nevű leszállegységen való holdutazásra.

Döbrentei Sándor és Hévizi Dávid Puli Space Technologies

Döbrentei Sándor végeselem-modellek építésével és szimulációk futtatásával, Hévizi Dávid tervezőmérnökként CAD modellek, BOM listák és technikai dokumentációk készítésével foglalkozik “civliben”. Szabadidejükben a Puli gépészmérnöki csoportját erősítik.

Bolométerek az ITER-ben, Tatár Levente, MTA Energiatudományi Központ

Bolométerek az ITER-ben

Az ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) nemzetközi együttműködésben megvalósuló tokamak típusú fúziós nagyberendezés. Lehetőséget nyújt számos, a majdani fúziós energiatermeléshez szükséges technológia kipróbálására, ugyanakkor segíti a tokamak típusú reaktorokban fellépő folyamatok mélyebb megértését. A fúziós berendezések egyik fő problémája, hogy a berendezésen belül a plazma stacioner állapota nehezen fenntartható, a belső folyamatok végül a plazma összeomlásához vezetnek. Az ITER-be a fellépő folyamatok jobb megismerése érdekében számos diagnosztikai rendszert építenek be, ezek egyike a bolométerek rendszere, melytől a plazma eloszlásának tomografikus rekonstrukcióját várják. A bolométerek sugárzás mérésére használt eszközök. Számos típusuk van, ezek közül az ITER-ben rezisztív elvű bolométereket használnak. A bolométerek megtervezése az ITER-ben levő környezeti hatások miatt (nagy elektromágneses- és neutronsugárzás, hőtágulás, elektromágneses erők stb.) valamint a rendelkezésre álló, limitált hely miatt meglehetősen bonyolult. Előadásomban röviden bemutatom az ITER-ben alkalmazandó bolométereket, részletesen tárgyalva a saját végeselemes számításaim eredményeit.

Tatár Levente MTA Energiatudományi Központ

Egyetemi tanulmányait a Brassói Transilvania Egyetemen végezte. Doktoranduszként a BME-n ismerkedett meg a Marc Mentat végeselemes rendszerrel. 1998 óta dolgozik az Atomenergia Kutatóintézetben, majd az akadémiai kutatóintézet-hálózat átszervezése után az Energiatudományi Kutatóközpontban. Fő tevékenységi köre az atomenergia békés célú felhasználásával kapcsolatos végeselemes számítások végzése. Ez leggyakrabban közvetve, vagy közvetlenül a Paksi Atomerőmű számára végzett számításokat takar, de nemzetközi együttműködés keretében számos EU projektben is részt vesz.

Simufact Forming: hallgatói megoldások a Neumann János Egyetem GAMF Karán, Béres Gábor, Neumann János Egyetem - GAMF

Simufact Forming: hallgatói megoldások a Neumann János Egyetem GAMF Karán

Az elmúlt egy évben három BSc, gépészmérnöki szakdolgozat került elkészítésre a Neumann János Egyetem GAMF Karán, képlékenyalakító technológiák szimulációi témakörben. Ezek között megtalálható egy magas hőmérsékletű technológia kovácsolás formájában és két, hideg állapotbeni lemezalakító művelet. Előadásomban ezeken, a többé-kevésbé sikeres hallgatói (egyes esetekben már-már mérnöki szintű) eredményeken keresztül szeretném bemutatni, az érdekességeket, aktualitásokat kiemelve, a kecskeméti Anyagtechnológia Tanszéken folyó munkát.

Béres Gábor Neumann János Egyetem – GAMF

A Neumann János Egyetem, GAMF Műszaki és Informatikai Karának Anyagtechnológia Tanszékén tanársegéd. Az egyetem jogelődjeként ismert Kecskeméti Főiskola GAMF Karán végzett gépészmérnökként 2014-ben, gyártásinformatikai szakirányon, majd 2016-ban a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karán, hőkezelő-képlékenyalakító specializáción kohómérnök oklevelet szerzett. Tanulmányai során a Szemerey, a Köztársasági és a Nemzet Fiatal Tehetségei Ösztöndíjat, ill. a Miskolci Egyetem Tanulmányi Emlékérem Bronz Fokozatát is elnyerte. 2014 óta dolgozik az egyetemen, korábban főiskolán. Rendszeresen konzultál szakdolgozatokat és TDK munkákat a fémalakító szerszámok, a képlékenyalakítási, mérnöki szimulációk és a lemezanyagok alakíthatósági vizsgálatai területén. Kutatási területe is ehhez kötődik, mely során a Sályi István Gépészeti Tudományok Doktori Iskola PhD hallgatójaként, járműipari vékonylemezek alakíthatósági vizsgálataival és az alakíthatóság anyagtudományi vonatkozásaival foglakozik, Prof. Dr. Tisza Miklós és Dr. Weltsch Zoltán vezetésével.

Alumíniumötvözet alakítási szilárdságának, mikroszerkezetének kísérleti és elméleti meghatározása, implementálása MSC Marc rendszerbe, Bézi Zoltán, Bay Zoltán Nonprofit Kft.

Alumíniumötvözet alakítási szilárdságának, mikroszerkezetének kísérleti és elméleti meghatározása, implementálása MSC Marc rendszerbe

Alumíniumötvözetek melegalakítási technológiájának tervezéséhez, az alakítási folyamat modellezéséhez szükség van az adott anyag anyagtörvényére és ehhez kapcsolódóan az alakítási szilárdság alakváltozási mértéktől, alakváltozási sebességtől és hőmérséklettől való függvényére. A melegalakítási folyamatoknál általában nagymértékű alakváltozás széles alakváltozási sebességtartományban történik, ezért az anyagjellemző pontos meghatározása kísérleti és elméleti kihívásokat jelent, mivel melegalakításkor az újrakristályosodás is befolyásolja az anyag tulajdonságát. A probléma kísérleti megoldására a Gleeble 3800 termo-mechanikai szimulátoron hengeres próbatestek zömítettünk. Az erő és a próbatest magasságcsökkenésének regisztrálásából az alakítási ellenállás – alakváltozási mérték kapcsolatot lehetett meghatározni. Közvetlenül az alakítás befejezése után gyors hűtést hajtottunk végre a mikroszerkezet alakítás utáni állapotának megőrzése céljából, majd mikroszkópi csiszolatokat készítettünk a szemcseszerkezet vizsgálatához. A kísérleti adatok kiértékelésére olyan mechanikai modellt használtunk, amelynél a súrlódási tényező az alakváltozás függvénye. Ezzel sikerült az alakítási ellenállás függvényből az alakítási szilárdságot meghatározni, figyelembe véve az újrakristályosodás hatását is, ezeket felhasználva pedig meghatároztuk az újrakristályosodás modellezéséhez szükséges paramétereket, melyeket implementáltunk MSC.Marc végeselemes rendszerbe. Az alakításvégi szemcsék mért és számított értékeinek összehasonlítása a modell megbízhatóságát mutatta.

Bézi Zoltán Bay Zoltán Nonprofit Kft.

Okleveles gépészmérnökként végzett a Miskolci Egyetemen 2006-ban, ezután a Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft. jogelődjénél helyezkedett el. 2010 óta a Szerkezetintegritás és Gyártástechnológiai Osztályán tudományos munkatársa. Számottevő alkalmazott kutatási tapasztalattal rendelkezik. Kutatói pályafutása során főleg technológiai folyamatok végeselemes modellezésével foglalkozott, az így született eredményeket hazai és nemzetközi rendezvényeken és folyóiratokban mutatta be szerzőtársaival. Az eredmények jelentős részben az ipari partnereknek készült, nem nyilvános kutatás-fejlesztési jelentések formájában, valamint hazai és nemzetközi projektek beszámolóiban jelenik meg.

Mesterséges intelligencia – a mérnöki szoftverek fejlődésének távlatai, Dr. Pammer Zoltán, PaB Kft.

Mesterséges intelligencia – a mérnöki szoftverek fejlődésének távlatai

Napjainkban a legsikeresebb hollywoodi filmek forgatókönyvét már szoftver írja, készülőben van az első újságíró program. Korábban népszerű szellemi foglalkozások tűnnek el, vagy átértelmeződnek. A mérnöki munkát segítő szoftverek vonatkozásában még nem érzékelhető ilyen mértékű változás, noha a szolgáltatások szintje és a felhasználóbarát kezelhetőség nagymértékben javult. Ennek oka, hogy a műszaki fejlesztő munka sokkal összetettebb, nehezebben gépesíthető tevékenység, amely sok esetben igényli az intuitív, kreatív megközelítést. Ez utóbbi fogalmak az intelligencia értelmezési tartományába sorolhatók. A mindenki által megismerhető természettudományos felfedezések eredményeinek szintézise lehetőséget nyújt az intelligencia fogalmának tudományos igényű meghatározására. Az előadás mérnöki szemléletű példák sorával segíti ennek megértését. Áttekintjük azokat a fizikai, kémiai elveket és kísérleti eredményeket, melyek a jövőben új irányt, értelmezést adhatnak az ember szerepének a mérnöki alkotó tevékenységben. Többsejtű élő rendszerek fejlődését szimuláló program rövid bemutatásával zárul az előadás. Ez a program nem kereskedelmi forgalmazás céljából készült, az előadásnak nincs marketing tartalma.

Dr. Pammer Zoltán PaB Kft.

A műszaki tudomány kandidátusa, a Magyar Mérnök Akadémia tagja. Budapesti Mérnök Kamara atomenergia alkalmazása körében eljáró független műszaki szakértője.

Tovább olvasom
SIMDAY Szimulációs Konferencia

SIMDAY Szimulációs Konferencia

A több mint két évtizedes mérnöki szimulációs tapasztalattal rendelkező VARINEX Zrt., a világvezető MSC Software Corp. kizárólagos magyarországi forgalmazója szeretettel vár minden érdeklődőt a tizenharmadik alkalommal megrendezésre kerülő SIMDAY Szimulációs Konferenciára.

A konferencia résztvevői a program elején tájékoztatót kapnak a szimulációs szoftverek újdonságairól, majd az ipar, a kutatás és az oktatás jeles képviselőinek előadásait tekinthetik meg.
A nap zárásaként résztvevők díjazzák a számukra legérdekesebb előadásokat.

Időpont: 2017. október 26. 08:00-tól – 15:30-ig (regisztráció 8 órától)
Helyszín: Sugár Mozi, 1148 Budapest, Örs vezér tere 24. -> Térkép

SIMDAY 2017 Program

08:00 – 09:00

09:00 – 09:40

09:40 – 11:00

11:00 – 11:30

11:30 – 13:10

13:10 – 14:00

14:00 – 15:00

15:00 – 15:20

Regisztráció

Bevezető előadás (H. Tóth Zsolt, VARINEX Zrt.)

Felhasználói előadások I.

Kávészünet

Felhasználói előadások II.

Ebédszünet

Felhasználói előadások III.

Szavazás, zárszó

 

Ízelítő az előadásokból (Az előadásokra kattintva további részletek olvashatók az alőadásokról és az előadókról)

Mechanikai és hőtani szimulációk az űriparban MSC Apex, Patran és Nastran szoftverekkel, Várhegyi Zsolt, C3S Kft.

Mechanikai és hőtani szimulációk az űriparban MSC Apex, Patran és Nastran szoftverekkel

Cégünk Magyarországon 2012 óta foglalkozik műholdak és műholdkomponensek elektronikai és gépészeti tervezésével, gyártásával. Az űripari részegységek gépészeti tervezésének különleges kihívása, hogy a beépítési környezet bár gyakran hasonló ahhoz, mint amit a földi projektben megszoktunk, mégis az igénybevételek gyakran módjukban és nagyságrendjükben is jelentősen eltérőek. A mechanikai igénybevétel kizárólag a rakétafelbocsátás során jelenetős, ekkor azonban az élettartam szempontjából nagyon rövid ideig, de nagyon erős statikus terhelés, összetett vibráció és mechanikai sokkok (akár 10000 g!) érik az űreszközt. Ugyanakkor, hőtani szempontból a küldetés Föld körüli keringéssel töltött része a meghatározó. Mivel a világűrben és a műhold fedélzetén is vákuum van, ezért a földön megszokott konvektív hőátadás, mint olcsó és hatékony hűtési elv kiesik, ezért a környezet és a műhold egyes részegységei közötti hősugárzás, vezetés, valamint a belső disszipációk összjátéka fogja meghatározni a működési hőmérséklet-tartományt (akár -40 és +125 fok között). Az előadásban egy magyar fejlesztésű teljes műhold, a 30 cm-es RadCube, valamint egy nagy műholdba szánt részegység, a PLATO exobolygó-kutató űrtávcső segédtápegységének mechanikai és hőtani szimulációján keresztül mutatjuk be, hogy a tervező hogyan tud sikeresen megbirkózni a fenti kihívásokkal.

Várhegyi Zsolt C3S Kft.

Okleveles gépészmérnök (BME), okleveles légi-űripari kutatómérnök (VKI, Belgium). Munkája során műholdas projektek küldetéstervezésével, pálya- és élettartam szimulációkkal, rendszertervezéssel, mechanikai és hőtani szimulációkkal foglalkozik. Részt vett az első magyar műholdküldetés, a Masat-1 tervezésében és végrehajtásában.

Többcélú térrel rendelkező IC+ vasúti kocsi kocsiszekrény szilárdsági vizsgálata, Matheser Bálint, MÁV-START Zrt.

Többcélú térrel rendelkező IC+ vasúti kocsi kocsiszekrény szilárdsági vizsgálata

Egy új fejlesztésű vasúti jármű esetében mindenképpen szükséges a kocsiszekrény szilárdságát ellenőrizni, illetve igazolni a nemzetközi szabványok és előírások által előírt terhelésekkel szembeni megfelelőséget. Ez végeselemes szimulációval valósul meg, majd ennek alapján a gyártás során a nyers kocsiszekrényt terhelési próbának vetik alá. A többcélú teres (akadálymentesített, kerékpárszállításra alkalmas, és családi szakasszal is rendelkező) kocsi esetében a végeselemes ellenőrzés a tervezési folyamattal párhuzamosan zajlott, ami kedvező volt abból a szempontból, hogy a szilárdságilag nem megfelelő konstrukciós kialakításokat gyorsan korrigálni lehetett. Az előadásban ismertetésre kerül a jármű és a végeselemes modelljének jellegzetességei, felépítése. Bemutatásra kerülnek a vonatkozó szabványok előírásai, azoknak a modellre applikálásának módszerei majd a számítás eredményei is ismertetésre kerülnek. Az előadás végén a terhelési próbák folyamatának rövid bemutatására is sor kerül.

Matheser Bálint MÁV-START Zrt.

Járműkostrukciós szakértő a MÁV-START Zrt. Műszaki Fejlesztési Igazgatóságán. Járműmérnökként végzett a BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki karán vasúti járműmérnök szakirányon 2015-ben. A MÁV-START ZRt.-nél 2014 óta dolgozik, főbb feladata a szilárdsági vizsgálatok készítése, továbbá részt vesz a jármű vázszerkezetek tervezési folyamatában is.

Nagy élszöggel való síelés dinamikájának szimulációja, Pálfi Tamás, VEIKI Energia+ Kft

Nagy élszöggel való síelés dinamikájának szimulációja

A síelés legfontosabb eleme a kanyar, vagyis az ív végrehajtása olyan módon, hogy az az ideálistól eltérő viszonyok között is biztonságossá, élvezhetővé és ergonomikussá tegye a lesiklást. Ennek egyik lehetséges megvalósítása az a nagy élszöggel való síelés, (ami akár a belső kar hókontaktját is jelentheti) amelyet a SkiCulture, egy neves magyar síoktatókból álló csapat fejlesztett ki. Az előadás példákon keresztül bemutatja e sítechnika egyszerű dinamikai modelljét, valamint azt, hogy a síelés hagyományos fizikai leírásában milyen alapvető változtatások kellenek ahhoz, hogy megfeleljen a kor követelményeinek.

Pálfi Tamás VEIKI Energia+ Kft.

Projektvezető a VEIKI Energia+ Kft. alkalmazásában, okleveles gépészmérnök, programtervező matematikus. Főbb szakmai érdeklődési területei az atomerőművi berendezésekkel kapcsolatos szilárdságtani, törésmechanikai és áramlástani elemzések készítése szimulációs szoftverek (pl.: MSC MARC, MSC PATRAN) alkalmazásával és egyedi számítógépes kódok fejlesztésével. A Magyar Mérnöki Kamaránál nukleáris szakértői jogosultságokkal rendelkezik. Síoktató, a 2011. évi Interski kongresszus magyar bemutató csapatának tagja.

Puli rover rezgésvizsgálatai egy Atlas-5 rakéta indításakor, Döbrentei Sándor és Hévizi Dávid, Puli Space Technologies

Puli rover rezgésvizsgálatai egy Atlas-5 rakéta indításakor

MSC szimulációs szoftverekkel, egyszerűsített rover modellek segítségével vizsgáljuk az Atlas-5 rakéta terhelési profiljainak ismeretében a Puli viselkedését. Az elemzések végső célja, hogy kimutassuk, a rover alkalmas partnerünk, az Astrobotic Inc. Peregrine nevű leszállegységen való holdutazásra.

Döbrentei Sándor és Hévizi Dávid Puli Space Technologies

Döbrentei Sándor végeselem-modellek építésével és szimulációk futtatásával, Hévizi Dávid tervezőmérnökként CAD modellek, BOM listák és technikai dokumentációk készítésével foglalkozik “civliben”. Szabadidejükben a Puli gépészmérnöki csoportját erősítik.

Bolométerek az ITER-ben, Tatár Levente, MTA Energiatudományi Központ

Bolométerek az ITER-ben

Az ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) nemzetközi együttműködésben megvalósuló tokamak típusú fúziós nagyberendezés. Lehetőséget nyújt számos, a majdani fúziós energiatermeléshez szükséges technológia kipróbálására, ugyanakkor segíti a tokamak típusú reaktorokban fellépő folyamatok mélyebb megértését. A fúziós berendezések egyik fő problémája, hogy a berendezésen belül a plazma stacioner állapota nehezen fenntartható, a belső folyamatok végül a plazma összeomlásához vezetnek. Az ITER-be a fellépő folyamatok jobb megismerése érdekében számos diagnosztikai rendszert építenek be, ezek egyike a bolométerek rendszere, melytől a plazma eloszlásának tomografikus rekonstrukcióját várják. A bolométerek sugárzás mérésére használt eszközök. Számos típusuk van, ezek közül az ITER-ben rezisztív elvű bolométereket használnak. A bolométerek megtervezése az ITER-ben levő környezeti hatások miatt (nagy elektromágneses- és neutronsugárzás, hőtágulás, elektromágneses erők stb.) valamint a rendelkezésre álló, limitált hely miatt meglehetősen bonyolult. Előadásomban röviden bemutatom az ITER-ben alkalmazandó bolométereket, részletesen tárgyalva a saját végeselemes számításaim eredményeit.

Tatár Levente MTA Energiatudományi Központ

Egyetemi tanulmányait a Brassói Transilvania Egyetemen végezte. Doktoranduszként a BME-n ismerkedett meg a Marc Mentat végeselemes rendszerrel. 1998 óta dolgozik az Atomenergia Kutatóintézetben, majd az akadémiai kutatóintézet-hálózat átszervezése után az Energiatudományi Kutatóközpontban. Fő tevékenységi köre az atomenergia békés célú felhasználásával kapcsolatos végeselemes számítások végzése. Ez leggyakrabban közvetve, vagy közvetlenül a Paksi Atomerőmű számára végzett számításokat takar, de nemzetközi együttműködés keretében számos EU projektben is részt vesz.

Simufact Forming: hallgatói megoldások a Neumann János Egyetem GAMF Karán, Béres Gábor, Neumann János Egyetem - GAMF

Simufact Forming: hallgatói megoldások a Neumann János Egyetem GAMF Karán

Az elmúlt egy évben három BSc, gépészmérnöki szakdolgozat került elkészítésre a Neumann János Egyetem GAMF Karán, képlékenyalakító technológiák szimulációi témakörben. Ezek között megtalálható egy magas hőmérsékletű technológia kovácsolás formájában és két, hideg állapotbeni lemezalakító művelet. Előadásomban ezeken, a többé-kevésbé sikeres hallgatói (egyes esetekben már-már mérnöki szintű) eredményeken keresztül szeretném bemutatni, az érdekességeket, aktualitásokat kiemelve, a kecskeméti Anyagtechnológia Tanszéken folyó munkát.

Béres Gábor Neumann János Egyetem – GAMF

A Neumann János Egyetem, GAMF Műszaki és Informatikai Karának Anyagtechnológia Tanszékén tanársegéd. Az egyetem jogelődjeként ismert Kecskeméti Főiskola GAMF Karán végzett gépészmérnökként 2014-ben, gyártásinformatikai szakirányon, majd 2016-ban a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karán, hőkezelő-képlékenyalakító specializáción kohómérnök oklevelet szerzett. Tanulmányai során a Szemerey, a Köztársasági és a Nemzet Fiatal Tehetségei Ösztöndíjat, ill. a Miskolci Egyetem Tanulmányi Emlékérem Bronz Fokozatát is elnyerte. 2014 óta dolgozik az egyetemen, korábban főiskolán. Rendszeresen konzultál szakdolgozatokat és TDK munkákat a fémalakító szerszámok, a képlékenyalakítási, mérnöki szimulációk és a lemezanyagok alakíthatósági vizsgálatai területén. Kutatási területe is ehhez kötődik, mely során a Sályi István Gépészeti Tudományok Doktori Iskola PhD hallgatójaként, járműipari vékonylemezek alakíthatósági vizsgálataival és az alakíthatóság anyagtudományi vonatkozásaival foglakozik, Prof. Dr. Tisza Miklós és Dr. Weltsch Zoltán vezetésével.

Hőre lágyuló polimer kompozitok végeselemes szimulációja Digimat segítségével, Nagy Levente, Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft.

Hőre lágyuló polimer kompozitok végeselemes szimulációja Digimat segítségével

Napjainkban a polimerek és kompozitjaik alkalmazása egyre szélesebb körű. Polimerből készült alkatrészek egyre gyakrabban teherviselő elemekként is funkcionálnak, amelyek tervezése során azok szimulációja egyre szükségesebbé válik. Rövidszálas polimer kompozitok szimulációja történhet Digimat programcsomag segítségével, mely egyedülálló módon lehetőséget nyújt polimerek és kompozitjaik összetett anyagviselkedésének pontosabb leírására, kezdve a mikrostruktúrától egészen a makrostruktúráig. Ezzel megkönnyítve a tervezési és a szimulációs feladatokat.

Nagy Levente Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Karának mesterképzéses hallgatója. A Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft-nél polimerek végeselemes szimulációs technológiájának fejlesztésével foglalkozik.

Alumíniumötvözet alakítási szilárdságának, mikroszerkezetének kísérleti és elméleti meghatározása, implementálása MSC Marc rendszerbe, Bézi Zoltán, Bay Zoltán Nonprofit Kft.

Alumíniumötvözet alakítási szilárdságának, mikroszerkezetének kísérleti és elméleti meghatározása, implementálása MSC Marc rendszerbe

Alumíniumötvözetek melegalakítási technológiájának tervezéséhez, az alakítási folyamat modellezéséhez szükség van az adott anyag anyagtörvényére és ehhez kapcsolódóan az alakítási szilárdság alakváltozási mértéktől, alakváltozási sebességtől és hőmérséklettől való függvényére. A melegalakítási folyamatoknál általában nagymértékű alakváltozás széles alakváltozási sebességtartományban történik, ezért az anyagjellemző pontos meghatározása kísérleti és elméleti kihívásokat jelent, mivel melegalakításkor az újrakristályosodás is befolyásolja az anyag tulajdonságát. A probléma kísérleti megoldására a Gleeble 3800 termo-mechanikai szimulátoron hengeres próbatestek zömítettünk. Az erő és a próbatest magasságcsökkenésének regisztrálásából az alakítási ellenállás – alakváltozási mérték kapcsolatot lehetett meghatározni. Közvetlenül az alakítás befejezése után gyors hűtést hajtottunk végre a mikroszerkezet alakítás utáni állapotának megőrzése céljából, majd mikroszkópi csiszolatokat készítettünk a szemcseszerkezet vizsgálatához. A kísérleti adatok kiértékelésére olyan mechanikai modellt használtunk, amelynél a súrlódási tényező az alakváltozás függvénye. Ezzel sikerült az alakítási ellenállás függvényből az alakítási szilárdságot meghatározni, figyelembe véve az újrakristályosodás hatását is, ezeket felhasználva pedig meghatároztuk az újrakristályosodás modellezéséhez szükséges paramétereket, melyeket implementáltunk MSC.Marc végeselemes rendszerbe. Az alakításvégi szemcsék mért és számított értékeinek összehasonlítása a modell megbízhatóságát mutatta.

Bézi Zoltán Bay Zoltán Nonprofit Kft.

Okleveles gépészmérnökként végzett a Miskolci Egyetemen 2006-ban, ezután a Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft. jogelődjénél helyezkedett el. 2010 óta a Szerkezetintegritás és Gyártástechnológiai Osztályán tudományos munkatársa. Számottevő alkalmazott kutatási tapasztalattal rendelkezik. Kutatói pályafutása során főleg technológiai folyamatok végeselemes modellezésével foglalkozott, az így született eredményeket hazai és nemzetközi rendezvényeken és folyóiratokban mutatta be szerzőtársaival. Az eredmények jelentős részben az ipari partnereknek készült, nem nyilvános kutatás-fejlesztési jelentések formájában, valamint hazai és nemzetközi projektek beszámolóiban jelenik meg.

Mesterséges intelligencia – a mérnöki szoftverek fejlődésének távlatai, Dr. Pammer Zoltán, PaB Kft.

Mesterséges intelligencia – a mérnöki szoftverek fejlődésének távlatai

Napjainkban a legsikeresebb hollywoodi filmek forgatókönyvét már szoftver írja, készülőben van az első újságíró program. Korábban népszerű szellemi foglalkozások tűnnek el, vagy átértelmeződnek. A mérnöki munkát segítő szoftverek vonatkozásában még nem érzékelhető ilyen mértékű változás, noha a szolgáltatások szintje és a felhasználóbarát kezelhetőség nagymértékben javult. Ennek oka, hogy a műszaki fejlesztő munka sokkal összetettebb, nehezebben gépesíthető tevékenység, amely sok esetben igényli az intuitív, kreatív megközelítést. Ez utóbbi fogalmak az intelligencia értelmezési tartományába sorolhatók. A mindenki által megismerhető természettudományos felfedezések eredményeinek szintézise lehetőséget nyújt az intelligencia fogalmának tudományos igényű meghatározására. Az előadás mérnöki szemléletű példák sorával segíti ennek megértését. Áttekintjük azokat a fizikai, kémiai elveket és kísérleti eredményeket, melyek a jövőben új irányt, értelmezést adhatnak az ember szerepének a mérnöki alkotó tevékenységben. Többsejtű élő rendszerek fejlődését szimuláló program rövid bemutatásával zárul az előadás. Ez a program nem kereskedelmi forgalmazás céljából készült, az előadásnak nincs marketing tartalma.

Dr. Pammer Zoltán PaB Kft.

A műszaki tudomány kandidátusa, a Magyar Mérnök Akadémia tagja. Budapesti Mérnök Kamara atomenergia alkalmazása körében eljáró független műszaki szakértője.

A BME gépészmérnöki tanulmányok után a VEIKI-ben végeselem programok fejlesztésén dolgozott. Hőtani elemzésekhez mértékegység nélküli tér-idő kritériumokat készített, melyet a témakörben tartott első nemzetközi konferencián Pammer – szabályoknak neveztek el. 1989-től ezeknek a szabályoknak az alkalmazását a német KTA atomerőművi szabvány kötelező jelleggel írja elő. 1990-ben alapította a PaB kft-t, ahol jelenleg is dolgozik, elsősorban a Paksi Atomerőmű részére készít terveket, elemzéseket, többek között a MARC-Mentat végeselem szoftverrel. Vezetője volt a Paks-II projekt megalapozását előkészítő tudományos ad-hoc bizottságnak, melyet a Magyar Mérnök Akadémia hozott létre.

 

A rendezvényen való részvétel előzetes regisztrációhoz és részvételi díj fizetéséhez kötött!
Részvételi szándékát az alábbi regisztrációs lapon jelezheti.

 

Tovább olvasom

Ez a weboldal cookie-kat használ. Az Uniós törvények értelmében kérem, engedélyezze a cookie-k használatát, vagy zárja be az oldalt! További információ

Az Uniós törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal ún. "cookie"-kat használ. A cookie-k olyan ártalmatlan file-ok, amelyeket a weboldal helyez el az Ön számítógépén, hogy minél egyszerűbbé tegye az Ön számára a böngészést. Amennyiben elfogadja a cookie-k használatát, kérjük kattintson az "Engedélyezem" gombra!

Bezár