Dytran

Explicit dinamikai és folyadék-szilárd kölcsönhatás megoldó

Kategória:

A Dytran az MSC explicit megoldója, mely erősen nemlineáris, rendkívül gyorsan végbemenő, illetve finom időbeli diszkretizációt igénylő tranziens dinamikai és áramlástani feladatok megoldására használható. A Dytran legfontosabb alkalmazási területei a járművek ütközésének vizsgálata a kapcsolt, aeroelasztikus jelenségek analízise és a különféle égési-explóziós folyamatok, valamint lemezek képlékenyalakításának szimulációja.
A rendszer rugalmas, felhasználói szubrutinokkal módosítható, fejleszthető. Fontos sajátosság továbbá, hogy sok anyagmodell alkalmazható Euleri és Lagrange felírással, azaz bizonyos esetben szilárd anyagokat is folyadékokhoz hasonlóan modellezhetünk, ami a nemlineáris, töréssel, hasadással, rendkívül nagy alakváltozással járó folyamatok szimulációja esetén hasznos. Ugyancsak fontos lehetőség, hogy az Euleri szimulációk esetén többfázisú közegeket is vizsgálhatunk, ezzel lehetőség nyílik például folyadékok keveredésének modellezésére.